Mini Tarım Müzesi

Mini Tarım Müzesi

Mini Tarım Müzesi (Anadolu Tarım Aletleri Sergisi) kültürel değer taşıyan, yakın geçmiş döneme ait Anadolu tarım aletlerinin korunması, incelenmesi, değerlendirilmesi, çocukların estetik beğenisinin yükseltilmesi ve eğitim sorunsalına ‘’Müze Pedagojisi’’ açısından katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Çocukların yaşamlarında yeni ufuklar açmayı hedefleyen, “Gezici Mini Tarım Müzesi” (Anadolu Tarım Aletleri Sergisi) bilgisel öğrenmenin yanı sıra yaşantısal ve duyuşsal öğrenmenin de sağlandığı önemli bir gezici çocuk müzesidir.

Dünyanın ilk gezici çocuk müzesi olması özelliğiyle bireylere; keşfederek, araştırarak, bizzat uygulamalara katılarak etkili, verimli ve kalıcı deneyimler kazandırmaktadır.

Gezici Mini Tarım Müzesi (Anadolu Tarım Aletleri Sergisi)bu özellikleri ile geleneksel müzecilik kavramından farklı olarak oyunla ve deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Gezici Mini Tarım Müzesi’nde (Anadolu Tarım Aletleri Sergisi) sergilenen eserlerin tamamı dünyada ilk kez bir çocuk hikaye kitabı içerisinde resimlenmiş olup, bu kitapla birlikte ziyaretçilere; buğday çimlendirme seti ve buğday hasat çantası hediye edilmektedir.

Kırsal maddi kültür örneği olarak sergilenen eserler, belirli bir program çerçevesinde ziyaretçilerle buluşturulmakta, etkinlik sonunda da doğa farkındalığının geliştirilmesine yönelik bir söyleşi gerçekleştirilmektedir.

Gezici Mini Tarım Müzesi (Anadolu Tarım Aletleri Sergisi) kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği, insanların değişen koşullara nasıl uyum sağladığını, bu uyum sürecinin zamanla nasıl gelişip değiştiğini anlatmaya çalışan bilimsel çabaların bütünüdür.

Bu proje Mezopotamya’da ilk buğday tohumlarının ekimiyle başlanan ve yaklaşık 11 bin yıl boyunca bu verimli toprakları zenginleştiren, üzerinde medeniyetler inşa edilen Anadolu tarım kültürünün, yeni kuşaklara aktarılabilmesi için hazırlanmıştır.